Berdina Virtueel Assistent

De NR. 1 Online Secretaresse voor ZZP’ers, ondernemers en bedrijven

COOKIES; NIET GOED VOOR DE LIJN, MAAR SOMS WEL NOODZAKELIJK

De verwerking van je persoonsgegevens

Berdina Virtueel Assistent (VA) kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je -persoonlijk danwel via een bedrijf- diensten en/of producten van Berdina Virtueel Assistent (VA) bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Berdina Virtueel Assistent (VA) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Berdina Virtueel Assistent (VA) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Berdina Virtueel Assistent (VA) gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. 
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Berdina Virtueel Assistent (VA) de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Berdina Virtueel Assistent (VA). In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Berdina Virtueel Assistent (VA) en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Berdina Virtueel Assistent (VA) -hierna aangeduid als: de Website- worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website. 
 • Betaalgegevens: Berdina Virtueel Assistent (VA) gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en indien van toepassing creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Berdina Virtueel Assistent (VA) kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Berdina Virtueel Assistent (VA) de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. 
 • Dienstverleners: Berdina Virtueel Assistent (VA) deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Berdina Virtueel Assistent (VA) correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Berdina Virtueel Assistent (VA) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Berdina Virtueel Assistent (VA) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tenslotte verstrekt Berdina Virtueel Assistent (VA) jouw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden na jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Berdina Virtueel Assistent (VA) maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies om statistieken bij te houden en social media integratie mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer/device. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt en is niet schadelijk voor je device. 

Berdina Virtueel Assistent (VA) gebruikt de volgende cookies op de Website:

 • Functionele cookies:die benodigd zijn voor een goede en soepele werking van de Website en die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen, zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen.
 • Tracking cookies: met jouw toestemming plaatst Berdina Virtueel Assistent (VA) tracking cookies op jouw apparatuur. Hierdoor kan Berdina Virtueel Assistent (VA) de marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Berdina Virtueel Assistent (VA) kan hierdoor zien dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Berdina Virtueel Assistent (VA) bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient ervoor om advertenties af te stemmen op jouw profiel. 
 • Berdina Virtueel Assistent (VA) maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service, zoals Google Analytics. Via deze cookies krijgt Berdina Virtueel Assistent (VA) inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Berdina Virtueel Assistent (VA) de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees meer over het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nlen over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl 
 • De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Berdina Virtueel Assistent (VA) heeft hier geen invloed op. Berdina Virtueel Assistent (VA) heeft Google geen toestemming gegeven om de via Berdina Virtueel Assistent (VA) verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • De reactiemodule op de blogartikelen maakt gebruik van het comment-systeem van Bateaux Theme. Deze plugin maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. Bateaux Theme heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan Berdina Virtueel Assistent (VA)
 • Social media Cookies:Tenslotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te delen, linken of te tweeten. 

Berdina Virtueel Assistent (VA) wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Berdina Virtueel Assistent (VA)draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Berdina Virtueel Assistent (VA) bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Berdina Virtueel Assistent (VA) jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigtBerdina Virtueel Assistent (VA) jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@berdina-van.nl. Berdina Virtueel Assistent (VA) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Berdina Virtueel Assistent (VA) neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Berdina Virtueel Assistent (VA) heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Berdina Virtueel Assistent (VA), of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Berdina Virtueel Assistent (VA) verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Berdina Virtueel Assistent (VA) via info@berdina-va.nl.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Berdina Virtueel Assistent (VA), verzoekt Berdina Virtueel Assistent (VA) je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@berdina-va.nl. Berdina Virtueel Assistent (VA) zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met de reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Berdina Virtueel Assistent (VA) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Over Berdina Virtueel Assistent (VA)

www.berdina-va.nl is een website van Berdina Virtueel Assistent (VA).
Berdina Virtueel Assistent (VA) wordt beheerd door Saskia Berdina en is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 74225367
E-mailadres: info@berdina-va.nl